Algemeen
Be the Change wil samen met jou de toekomst vormgeven door het beste uit jou, jouw team of organisatie te halen. Om dit voor én met jou te kunnen bereiken verwerken we enkele algemene persoonsgegevens, zoals je contactinfo. Uiteraard alleen met jouw toestemming.

Als je bij Be the Change client bent, coaching volgt, deelneemt aan workshops, teamcoaching of training, als je je aanmeldt voor een intake via de website (www.bethechange.nl), als je via het contactformulier een e-book bestelt of een test doet, als je op de website een vraag stelt of als je je uit interesse abonneert op de Nieuwsbrief, dan heeft Be the Change bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).

Hieronder staat op rijtje gezet:
1. welke gegevens Be the Change van jou verwerkt
2. waarom dat gedaan wordt
3. hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens omgaan, en
4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Be the Change.

Over jouw privacy bij Be the Change
Be the Change respecteert de privacy van al haar cliënten en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.
Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom Be the Change jouw gegevens gebruikt. En dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

Welke gegevens worden door Be the Change verzameld
Be the Change verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van clienten, prospects en geïnteresseerden in coaching & training
Bij het starten van het volgen van coaching of training bij Be the Change worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres. We noteren geen bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website formulieren
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: een vraagt stelt aan Be the Change, je abonneert op de nieuwsbrief, of een intake aanvraagt, worden je naam en emailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar/docent van Be the Change toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Be the Change.

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag
Be the Change verzamelt informatie over bezoeken aan de website Be the Change. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale Nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag
Een aantal keer per jaar verstuurd Be the Change een digitale Nieuwsbrief via het online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de Nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Gegevens van persoonlijkheidtests. Gedragssurvey’s of 360-graden feedback
Deze vertrouwelijkheid van deze gegevens worden door gewaarborgd volgens de beroepscode NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscodes), ze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Be the Change en de aangesloten psychologen van Be the Change. Deze pyschologen hebben hun eigen beroepscode o.a. via de NIP. De gegevens worden bewaard op externe server van de psychologische bureau’s met wie wij samen werken, zoals Mylogin en HFM Talentindex. Zij worden maximaal 2 jaar na beeindiging van het traject bewaard en dan gewist.

Waar worden de persoonsgegevens (contactinfo) voor gebruikt?
De verzamelde gegevens, en met name naam, emailadres worden door Be the Change via een mailingslijst gebruikt om clienten, relaties en geinteresseerden op de hoogte te stellen van activiteiten, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over het maken van afspraken. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp.

 • Voor de facturatie en administratie maakt Be the Change gebruik van een eigen boekhoudprogramma. Je naam en emailadres wordt hierin ingevoerd om zo de facturatie per email te kunnen verzorgen.
 • Naast de emails die Be the Change stuurt, maakt Be the Change gebruik van het programma MailChimp om Nieuwsbrieven te ontwikkelen en versturen. Namen en emailadressen van clienten, oud-cleinten, geinteresseerden, en mensen die zich inschrijven voor de Nieuwsbrief via het formulier op de website, worden toegevoegd aan deze specifieke mailingslijst. Ten allertijde kun je je uitschrijven van deze Nieuwsbrieven via de link die onderaan de Nieuwsbrieven staat, of door dit aan te geven aan Be the Change. Kijk verder op de website van MailChimp.comhoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door Be the Chang een Privacy.
 • Voor de boekhouding en jaarverslag wordt Be the Change ondersteunt door een boekhouder. Be the Change heeft een Verwerkersovereenkomst afgesloten met haar boekhouder aangaande de privacy van klantgegevens in relatie tot betalingen.

SSL certificering website
Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website Be the Change maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

Bewaartermijn van jouw gegevens
De termijn dat Be the Change jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

 • Voor zolang je client bent bij Be the Change;
 • Zolang je op de Nieuwsbrief mailinglijst staat van Be the Change. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven.
 • Gedurende drie jaar nadat je met de begeleiding bent gestopt, behalve je naam en emailadres voor de Digitale Nieuwsbrief, tenzij je zelf besluit je uit te schrijven.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor:

 • De adresbestanden van Be the Change, de website en de externe diensten (MoneyMonk, MailChimp) maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat Be the Change jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.
 • Be the Change zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie of de verwerking van mijn email-nieuwsbrief.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving
Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan Be the Change. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de trajecten, Be the Change wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. Bijvoorbeeld dat je wel gewone emails wilt ontvangen, maar niet de digitale Nieuwsbrief.
Al je rechten op een rijtje:

 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die Be the Change verwerkt in te zien.
 • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • En je hebt het recht ombezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?
Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Be the Change, neem dan contact op met Be the Change. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?
Hopelijk ben je zo voldoende geinformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: martin.verweij@bethechange.nl of 06-26104632