Tools

Een overzicht van de tests & tools die wij regelmatig inzetten voor ….

Big Five

De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort.

We gebruiken het Big Five model in 1-op-1 coaching en leiderschapsontwikkeling.

In de Big Five worden individuele verschillen gegroepeerd in vijf onafhankelijke factoren, te weten extraversie, altruïsme (vriendelijkheid), openheid (voor nieuwe dingen), consciëntieusheid (ordelijkheid) en neuroticisme (emotionele instabiliteit). Deze laatste twee eigenschappen worden als meest bepalend gezien voor het functioneren in een werksituatie.

Download een Big-Five proefrapport

Vraag nu deze test aan; u neemt contact met ons op en krijgt dan een inlogcode om deze test te doen. De Big-Five kost 35 euro (excl. coachgesprek).

Personal Values Assessment

Management by Values is een framework voor leiderschaps ontwikkeling en teamcoaching.  We werken hier met het Values Assessment van Barrett.

Teamleden bepalen hun 10-top kernwaarden. In teamverband gaan we op zoek naar de kernwaarden die we als team delen. En die we als team nog missen.

Klik hier om nu gratis een Values Assessment te doen  en we mailen u direct uw persoonlijke rapport.

Vraag een gratis 30-minuten gesprek aan om uw uitslag en coachvraag te bespreken.

Vraag nu deze test aan; u neemt contact met ons op en we denken met u mee over een passende inzet in uw team.

Spiral Dynamics (Insights)

Met het Spiral Dynamics model, kunnen we verschillende waarden herkennen die mensen aan vertrouwen geven. En we kunnen het element vertrouwen in een organisatiecultuur beter begrijpen. Dat begrip is van belang om vertrouwen in werkrelaties te herstellen als er iets aan de hand is en om vertrouwen binnen een organisatie te versterken.

Download het Spiral Dynamics  proefrapport

Vraag nu deze test aan; u neemt contact met ons op en wij adviseren u over een passend inzet in uw team.

 

Personal Branding Survey

Een personal branding survey is een analyse van de manier waarop jij door jezelf en door mensen in je omgeving wordt waargenomen. Middels de survey breng je in kaart aan wat jouw sterke en onderscheidende eigenschappen en vaardigheden zijn.

In combinatie met enkele andere waarnemingsvragen ontstaat er een beeld van jezelf. Vervolgens vraag je mensen (max 25) in je omgeving om ook de vragen over jou te beantwoorden. Je vraagt zowel mensen in je privéleven als de mensen waarmee je in je werk te maken hebt .

Download een Proefrapport

Vraag nu deze test aan; u neemt contact met ons op en krijgt vervolgens een inlogcode om deze test te doen.  Deze test kost 45 euro (excl. coachgesprek).

Talentschouw

Deze scan geeft weer waar de medewerker zichzelf ziet staan met betrekking tot diens professionele ontwikkeling in de huidige functie en het eigen presteren versus het potentieel.

De PDC – Professional Development Curve – is gebaseerd op de Boston Consultancy Group Matrix. Deze scan wordt vaak ook door een leidinggevende over de medewerker(s) ingevuld.

Download een PDC proefrapport

Vraag nu deze test aan; u neemt contact met ons op en krijgt vervolgens een inlogcode om deze test te doen.  Deze test kost 35 euro (excl. coachgesprek).

DISC

De DISC laat makkelijk zien wat je voorkeurs gedrags stijl is op je werk.

Deze 4 stijlen zijn:

  • Dominant (rood)
  • Interactief (geel)
  • Stabiel (groen)
  • Conscientieus (blauw)

We gebruiken de DISC model in de intake bij 1-op-1 coaching en leiderschapsontwikkeling.

De scan geeft inzicht in jezelf en hoe je de onderlinge chemie met een collega kan verbeteren. Download een Disc proefrapport

Vraag nu deze test aan (35 euro);  neem contact met ons op en we denken met je mee over een passende inzet in uw team.  Al onze testen draaien ook in het Engels.

Team Scan (Lencioni)

We gebruiken deze Team Scan bij teamcoaching, met name in de context van duurzame organisatie- ontwikkeling. De kwaliteit van de teamsamenwerking is van directe invloed op de prestaties van uw team & uw concurrerend vermogen.   Goed teamwerk is gebaseerd op 5 gestapelde bouwstenen.

Deze 5 bouwstenen zijn achtereenvolgens:

  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Resultaatgerichtheid

De scan laat u precies zien welke bouwstenen extra aandacht verdienen. Download een Team Scan proefrapport

Vraag nu deze test aan; u neemt contact met ons op en we denken met u mee over een passende inzet in uw team.

 

360 graden feedback

Investeren in coachend leiderschap is investeren in het goede feedback gesprek. De 360 graden methode is een proces van anoniem feedback terugkoppelen aan leidinggevenden, teamleden en/of teams als geheel. Doel is om een intersubjectief beeld te schetsen van iemands huidige gedrag in de werksituatie.

Download een 360-proefrapport

Vraag nu een 360-feedback aan; u neemt contact met ons op en wij adviseren u over een passend inzet in uw werkomgeving of team.