Teamcoaching

Be The Change you want to see in your TEAM
jezelf zien als instrument van verandering

Investeren in teamontwikkeling

teamwork-2U heeft de ambitie om meer uit uw team te halen. Of u ervaart dat de samenwerking niet optimaal verloopt. Het kan zijn dat de neuzen nog onvoldoende dezelfde kant op staan. Of dat onopgeloste conflicten leiden tot stroeve samenwerking. Maar ook tegenstrijdige belangen belemmeren de samenwerking, waardoor het dagelijks werk wordt verstoord en de teamdoelstellingen niet worden gehaald.

Wij vertellen u graag meer over wat teamcoaching voor u kan betekenen…


Als team functioneren houdt in dat medewerkers en leidinggevende:

  • elkaar persoonlijk goed leren kennen
  • afstemmen hoe ze met elkaar om willen gaan
  • samen een feedbackcultuur ontwikkelen waarbinnen teamleden zich veilig voelen
  • zichzelf zien als instrument van verandering
  • zaken niet laten slepen, meer initiatieven ontplooien, de dingen afmaken
  • een hogere effectiviteit en productiviteit hebben

Persoonlijk contact. Onderlinge afstemming. Samen leren. Kennis en ervaring delen

Dit zijn de basis-ingrediënten van onze teamworkshops. Overal waar een goed geolied team moet worden gesmeed, is een goede afstemming van waardenpatronen dé sleutel tot blijvend succes. Belangrijke succesfactoren hierbij zijn vertrouwen en betrokkenheid, elkaar feedback durven geven en verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt van de leidinggevende een verbindende en coachende leiderschapsstijl.

Wat levert teamcoaching op?

  • De mensen in uw team stellen hun eigenbelang niet automatisch meer voorop, maar laten het belang van een collega of klant, zwaar meewegen.
  • Uw medewerkers gaan beter samenwerken, omdat elk van hen daarvan het individuele voordeel op langere termijn heeft ervaren.

Teamcoaching is altijd maatwerk

U investeert in een maatwerktraject, dat kan bestaan uit een of meerdere bouwstenen:

Vraag vrijblijvend gesprek aan

In een gesprek met Martin Verweij bespreekt u de aandachtspunten van uw team en maakt u kennis met de aanpak van Be The Change.

Ja, ik wil graag een vrijblijvend gesprek over teamcoaching >>>

Deze website is gemaakt door www.ronkatzenbauer.nl