Veel managers gaan er te makkelijk van uit dat het salaris of een nieuwe cursus de medewerker tevreden stelt. Maar het werkplezier zit ‘m vaak ergens anders in, vooral bij de jongere generatie.

Zij zoeken naar autonomie en een intrinsieke motivatie om vanuit te werken.

Werkplezier vergroten betekent inspelen op de behoeften van je medewerkers

We weten het allemaal, wie plezier heeft in zijn baan werkt sneller, heeft meer vertrouwen en energie, is betrokken en wendbaar. Elke organisatie is op zoek naar professionals die op de goede plek zitten, datgene doen wat je uitdaagt en voldoening geeft.

Realitycheck – weet ik wat mijn medewerkers nodig hebben?

Maar de realiteit is dat veel medewerkers ongelukkig en niet-productief zijn. Managers hebben vaak geen goed beeld van wat elk teamlid precies beweegt. Dit schaadt het vertrouwen en is daarmee een gemiste kans voor de organisatie.

Onvoldoende autonomie en demotivering spelen een grote rol

Wat ik vaak in de praktijk meemaak is dat men belangrijke en gevoelige zaken niet met elkaar durft te bespreken.

Het goede gesprek aangaan is niet makkelijk. Als je de dialoog vermijd, dan loop je het risico dat sleutelspelers gedemotiveerd raken en afhaken.  Statistisch gezien, is zeker 30% actief van je mensen op zoek is naar ander werk.  Check: wie zouden dat in jouw team kunnen zijn?

Welke factoren dragen bij aan werkplezier vergroten?

Het is daarom van belang om de behoeften en verwachtingen van medewerkers in kaart te brengen. Zodat je hier als leider op in kan spelen en kan zorgen dat je professionals goed functioneren en zich ontwikkelen.

Je kunt hierbij de belangrijkste factoren, die voor meer werkplezier zorgen, als uitgangspunt nemen:

  • autonomie, in hoeverre kan en mag je zelf bepalen hoe je je werk doet
  • verbondenheid, collega’s die je kunt vertrouwen en waar je plezier mee kunt beleven
  • intrinsieke motivatie, werk doen dat betekenisvol voor je is
  • belemmeringen aanpakken, stappen bedenken die tot verbetering leiden
  • perspectief, hoe zie je je toekomst in het werk

Wees zelf het instrument van de verandering die je wenst

Wezenlijke zaken met elkaar bespreken vraagt nogal wat van je als professional of leider.  Om te beginnen vraagt het van jou dat je de juiste vragen stelt.  Maar ook dat je deze vragen eerst voor jezelf beantwoordt.

Dus wat je vraagt aan de ander zul je eerst zelf moeten ervaren. En bereid zijn hier open over te communiceren. Zo creëer je de ruimte voor de ander om jou te vertrouwen… en pas dan kan je gesprek kwalitatief gaan verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over onze benadering van teamcoaching.  Of maak een afspraak voor een vrijblijvende intake.