Team Management By Values

Gedeelde waarden als fundament voor teamontwikkeling

Zonder een -min of meer- gedeeld waardenpatroon is samenwerking niet mogelijk. Ieder teamlid heeft zijn eigen waardenpatroon en handelt ernaar. Omdat we allemaal een verschillend waardenpatroon hebben, is het goed om bewust te werken met de waarden die we als team delen. Bij elk belangrijk beslispunt is telkens de vraag: welke waarden en belangen zijn in het geding?

Kom vrijblijvend in gesprek over Teamontwikkeling met Management By Values als insteek…


 Wat speelt er bij u?

  • Wilt u de samenwerking en effectiviteit verbeteren?
  • Lijdt uw afdeling schade door onvoldoende aandacht voor bijvoorbeeld klantbelang of duurzaamheid?
  • Verliest u interne cohesie als gevolg van reorganisatie of bezuiniging?

Overal waar een goed team moet worden gesmeed of waar belangenverschillen spelen tussen leverancier en klant, is een goede afstemming van waardenpatronen dé sleutel tot uw blijvend succes. Want waarden zijn de drivers achter ieders handelen.

Herkent u de valkuil? 

Een valkuil is dat een MT of afdeling zich beperkt tot een gesprek over collectieve waarden of een gedragscode. De kernwaarden en de gedragscode beklijven onvoldoende wanneer het de persoonlijke waarden van de mensen onvoldoende raakt.  Persoonlijk commitment en teamontwikkeling komen dan niet goed van de grond.

Zo werkt het wèl: battle of values

Doelstelling van een Management by Values workshop is elkaars waarden beter leren kennen en samen de gedeelde teamwaarden te bepalen. Het ontwikkelen van een feedbackcultuur legt een basis voor een blijvende verandering van waarden en gedrag. Waar tegenstellingen botsen neemt de kans dat we een nieuwe richting inslaan toe. Hoe? Door met elkaar de waardenbotsing – de battle of values – aan te gaan en daar goed uit te komen. We focussen daarbij op hedendaagse belangrijke issues zoals transparantie, klantbelang, succes, integriteit en duurzaamheid.

Resultaten: wat levert het op?

  • Uw medewerkers gaan beter samenwerken.
  • De mensen in uw organisatie stellen hun eigenbelang niet automatisch meer voorop, maar laten het belang van een klant of collega, zwaar meewegen.
  • U kunt uw team beter bijsturen op uw specifieke kernwaarden (als bijvoorbeeld klantbelang, transparantie en duurzaamheid): hierdoor neemt de kwaliteit van uw producten en dienstverlening toe.

Maak kennis met deze bijzondere aanpak

Meld je aan voor de gratis ‘Proeverij’ om te ervaren wat Management by Values inhoudt.

Aanmelden Proeverij – Gratis Open Workshop Management By Values >>>

Of klik op de ‘Kick Off’ om met jouw team een start te maken met het Management by Values-traject.

Aanmelden Kick Off – Start Traject Management By Values >>>

Deze website is gemaakt door www.ronkatzenbauer.nl