Executive teamcoaching

Be the Change you want to see in your TEAM

Gedeelde waarden als fundament voor management teamontwikkeling

Zonder een -min of meer- gedeeld waardenpatroon blijft samenwerking lastig. Ieder teamlid heeft zijn eigen waardenpatroon en handelt ernaar. Omdat we allemaal een verschillend waardenpatroon hebben, is het goed om bewust te worden van de waarden die we als management team delen.

Bij elke belangrijk beslistpunt is telkens de vraag: welke waarden en belangen zijn in het geding?

 Wat speelt er bij jullie?

  • Willen jullie de samenwerking en effectiviteit verbeteren?
  • Lijdt de afdeling schade door onvoldoende aandacht voor bijvoorbeeld klantbelang of duurzaamheid?
  • Verlies van interne cohesie als gevolg van reorganisatie of bezuiniging?

Overal waar een goed team moet worden gesmeed of waar belangen-verschillen spelen, is een goede afstemming van waardenpatronen dé sleutel tot uw blijvend succes.  Want waarden zijn de drivers achter ieders handelen.

Herken je ook de valkuilen?

Een valkuil is dat een team zich beperkt tot een gesprek over collectieve waarden of een gedragscode. De kernwaarden en de gedragscode beklijven onvoldoende wanneer het de persoonlijke waarden van de mensen onvoldoende raakt. Dan komt persoonlijk commitment en teamontwikkeling niet van de grond.

Een andere klassieke valkuil is het niet adequaat belonen/straffen van gedrag.

Zo werkt het wèl: battle of values

Doelstelling van een Management by Values workshop is elkaars waarden beter te leren kennen en samen de gedeelde waarden te bepalen. Het ontwikkelend van een feedback- cultuur legt een basis voor een continue bijstelling van waarden en gedrag. 

Waar tegenstellingen botsen neemt de kans de we een nieuwe richting inslaan toe. Hoe? Door met elkaar de waardenbotsing – de battle of values – aan te gaan en daar door uit te komen.

We focussen daarbij op actuele issues als transparantie, klantbelang, succes, integriteit en duurzaamheid. 

Wat levert executive teamcoaching op?

  • Medewerkers gaan beter samenwerken
  • Mensen stellen hun eigenbelang niet automatisch meer voorop, maar laten het belang van een collega of klant, zwaar meewegen.
  • U kunt uw team beter bijsturen op uw specifieke kernwaarden – als bijvoorbeeld ‘hoor & wederhoor’, klantbelang of duurzaamheid’
  • Hierdoor neemt de kwaliteit van uw product/dienst toe
  • Zie verder: values assessment (klik voor brochure)

Voor meer informatie

Interesse in waardengedreven executive teamcoaching? In een vrijblijvend gesprek bespreken wij graag uw vraagstuk.

“We worked with Martin for half a year – where we needed an upgrade in the way people cooperate with eachother. Every aspect was developed by Martin together with the people of our company. The best remark was in this respect: Why didnt we do this before? – while upfront there was this natural hesitation to develop soft skills. Perfect”.

John van de Pol, partner CFO Capabel

Blogs over Management by Values

Hoe werk je samen met je tegenpool?

Hoe werk je samen met je tegenpool?

Af en toe kom je iemand tegen met wie het niet botert. Een tegenpool. Misschien is het een klant of collega. Het is in ieder geval direct duidelijk hoe jij je over diegene voelt...  jullie worden geen vrienden...   https://www.youtube.com/watch?v=dKggA9k8DKw  ...

Lees meer