Goed nieuws: je hoeft geen geboren sociaal supertalent te zijn – de vaardigheden voor succesvol samenwerken kun je goed aanleren. Neem voorbeeld aan het Olympisch goud van ons nationale hockeyteam. Ècht resultaat en succes behalen lukt pas als je goed kunt samenwerken.

Hoe vaak we met zijn allen ook zeggen:  we willen succesvol samenwerken, op de werkvloer lukt dat vaak nog niet goed. Hoe kan je er voor zorgen dat jouw samenwerking wèl succesvol is?  Lees hieronder de zes vaardigheden die essentiëel zijn om goede samenwerkingsrelaties op te bouwen:

1 – De intentie hebben tot succesvol samenwerken

Niet defensief of star zijn, maar je inzetten voor wederzijds succes in de werkrelatie

2 – Jezelf en anderen goed genoeg kennen

Elkaars levensverhaal leren kennen. Elkaar informeren hoe je in de wedstrijd zit en hoe je elkaar ervaart. Zodat je in staat bent om de werkrelatie nader te onderzoeken, wanneer het stroef begint te lopen.

3 – Balanceren tussen eigen belang en gezamenlijk belang

In elke samenwerking bestaan verschillende belangen. En waar verschillende belangen spelen, liggen conflicten op de loer. Neem de tijd en sta stil bij wat eenieder wil bereiken en vindt elkaar in een gezamenlijk belang. Zet het bereiken van een win-win situatie centraal voor succesvol samenwerken.

4 – Succesvol samenwerken vereist eerlijk zijn

Een feedbackcultuur creëren waarin mensen eerlijk en open zijn, zodat ze zich in lastige situaties veilig genoeg voelen om daarmee om te gaan.

5 – Eigen verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je eigen handelen voor succesvol samenwerken.

6 – Waardengedreven onderhandelen

Overal waar een goed team moet worden gesmeed, is een goede afstemming dé sleutel tot blijvend succesvol samenwerken. Als team kun je de “Management by Values” benadering gebruiken om te onderhandelen bij conflicten, die onvermijdelijk in elke relatie ontstaan. De Management by Values-benadering speelt in op ieders persoonlijke waarden en verbindt die met elkaar. Dit leidt tot:

  • een omgeving van vertrouwen
  • teamleden die beter leren omgaan met tegenstellingen
  • reductie van de kosten van conflict (in verloren tijd en geld)
  • gezonde en productieve werkrelaties

Klik hier als je meer wilt weten over onze benadering van teamcoaching.