360 graden feedback tool: een nuttig instrument

Stel je voor een dynamische werkomgeving waarin collega’s voortdurend met elkaar communiceren, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. In deze setting geven ze elkaar het hele jaar door constructieve feedback, waardoor iedereen de kans heeft om te groeien en te verbeteren. Deze ideale situatie ontstaat niet zomaar vanzelf, die moet je creëren en faciliteren.

Hoe? Met een 360 graden feedback tool, een krachtig instrument uit de gereedschapskist van professionele ontwikkeling. Zeker nuttig als je net in een nieuwe functie start. Zeker als je een leidinggevende functie hebt.

Wat is 360 graden feedback?

360 graden feedback is een proces waarbij jij als professional feedback ontvangt van je collega’s, inclusief leidinggevende, ondergeschikten en soms zelfs klanten. Net zoals reviews van klanten belangrijk zijn voor een bedrijf. Omdat de feedback vanuit verschillende perspectieven (lees: 360 graden) komt, ontstaat er meer compleet beeld van het functioneren van jou als persoon.

In beginsel wordt deze feedback anoniem verzameld, omdat dit kwalitatief betere informatie oplevert en veiliger is voor de feedbackgevers. Zo levert het voor managers waardevolle informatie om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen.

Waarom juist voor leidinggevenden belangrijk?

Voor managers speelt 360-graden feedback een cruciale rol in hun ontwikkeling als leider. Een aantal redenen waarom:

  1. Helicopterview: In een nieuwe setting heb je als manager nog niet het volledige beeld van hoe je wordt waargenomen door je omgeving. 360 graden feedback geeft je inzicht vanuit verschillende invalshoeken, waardoor het risico op een blinde vlek afneemt.
  2. Minder subjectief/meer objectief: door het krijgen van anonieme feedback van meerdere personen heb je minder last van de subjectieve vooringenomenheid. Er ontstaat een scherpere foto van je sterke en zwakke punten, wat je in staat stelt om effectiever te groeien.
  3. Doorlopende verbetering: In plaats van te wachten op een jaarlijkse beoordeling door één baas, stelt 360 graden feedback je in staat om doorlopend aan jezelf te werken. Door regelmatige feedback kan je je snel aanpassen en je leiderschapsstijl verbeteren.
  4. Voorbeeldfunctie: Jezelf blootstellen aan 360 graden feedback laat zien dat je leergierig en kwetsbaar durft op te stellen. Het getuigt van gelijkwaardigheid op de werkvloer. Je vervult hiermee een voorbeeldrol wat de teamcultuur ten goede komt.
  5. Genuanceerd beeld: de goede aspecten van je functioneren komen beter op je netvlies te staan, alsook op het netvlies van je baas
  6. Uitglijers voorkomen: je hebt als manager een hiërarchische machtspositie, waardoor je onvoldoende tegenspraak krijgen van medewerkers. Een werkcultuur kan zo zelfs ontaarden in een angstcultuur. De voorbeelden hiervan lezen we wekelijks in de pers.

360 graden feedback leidinggevende: een praktijk voorbeeld

Als onderdeel van een executive coaching traject, ontvangt Lisa – een manager die start in een nieuwe rol – 360graden feedback ontvangt van haar MT-collega’s, teamleden en andere stakeholders. Haar collega’s geven haar feedback over haar communicatiestijl, leiderschapsbeslissingen en hoe ze omgaat met uitdagingen. Lisa gebruikt deze feedback om zich meer te verbinden met de anderen. En de onderling chemie te versterken.

Wanneer het tijd is voor het voortgangsgesprek met haar baas, heeft Lisa al een goed beeld van haar sterke punten en ontwikkelgebieden dankzij de feedback die ze heeft ontvangen. Het gesprek met haar leidinggevende wordt effectiever omdat ze al bewust heeft gewerkt aan het versterken van haar leiderschapstijl. Haar leiderschapsontwikkeling komt in een stroomversnelling.

Conclusie

Een 360 graden feedback tool is een waardevol instrument voor managers die hun leiderschapsrepertoire willen verbreden. Door regelmatige feedback van verschillende bronnen, kan je je sterke punten extra benutten, je zwakke punten tijdig aanpakken en voortdurend groeien als leider. Het is een investering in je professionele ontwikkeling die vruchten afwerpt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je team.

Meer leren over 360 graden feedback en leiderschapsontwikkeling?

Ben jij gemotiveerd om je zelf te ontwikkelen in je persoonlijk of verbindend leiderschap? Wil je meer verbinding met je teamleden? Meer succes en plezier in je werk? Lees meer over onze aanpak executive coaching, of plan een vrijblijvend 30 minuten-gesprek.

Martin Verweij, oprichter Be the Change