Als manager ben je altijd druk. De tijd die je hebt om met anderen rustig een goed gesprek te voeren, is beperkt. Daarom is het extra belangrijk dat die momenten betekenisvol zijn. Geloofwaardig, verbindend en richtinggevend. Authentiek leiderschap is een sleutelbegrip in de wereld van leiderschaps ontwikkeling. Maar wat betekent authentiek leidinggeven nu echt? En wat maakt het zo lastig?

Wat is authentiek leiderschap?

Authentiek leiderschap, ook wel natuurlijk leiderschap, gaat natuurlijk over jouw echtheid en oprechtheid. Het is de praktijk van zelfbewustzijn, transparant zijn en integer. Makkelijker gezegd dan gedaan. Authentieke leiders zijn altijd congruent in wie ze zijn, wat ze vinden en hoe ze zich gedragen. Ongeacht sociale druk of verwachtingen: jezelf zijn en blijven. Daarvoor moet je je in de groep veilig genoeg voelen.

Oprecht betekent niet alleen het etaleren van je goede eigenschappen, maar ook je minder goede eigenschappen over het voetlicht durven brengen. Je schaduwkant zit vaak in je blinde vlek en dus moet je die eerst onderkennen. En vervolgens omarmen. Dat vergt nogal wat.

Waarom is authentiek leiderschap belangrijk?

 • Vertrouwen en geloofwaardigheid: Mensen zijn van nature geneigd te vertrouwen op en te volgen wie authentiek is. Door als leidinggevende transparant, consistent en echt zijn, bouw je een sterk fundament van vertrouwen.
 • Medewerkerstevredenheid en engagement: medewerkers voelen zich meer verbonden met en gemotiveerd door managers die authentiek zijn. Ze merken dat deze leiders oprecht geven om hun professionele groei en welzijn.
 • Duurzame resultaten: authentiek leiderschap draagt bij aan je succes op langere termijn, omdat je standpunten inneemt op basis van je waarden en principes, in plaats van korte termijn denken.
Authentiek leider (man) in gesprek

Hoe kun je authenticiteit ontwikkelen en cultiveren?

 • Zelfbewustzijn: besteed tijd aan reflectie. Begrijp je waarden, overtuigingen en zwakheden. Sta open voor feedback en wees bereid jezelf te evalueren. Een 360-graden feedback is een onmisbare tool in je professionele ontwikkeling.
 • Transparantie: wees open over je bedoelingen, beslissingen en acties. Als je als volwassen leider een fout maakt, erken dit dan en leer ervan.
 • Consistentie: zorg ervoor dat je woorden en daden in lijn zijn met je waarden en overtuigingen. Een Persoonlijk Waarden Onderzoek vormt hiervoor de basis.
 • Oprecht luisteren: authentieke leiders nemen de tijd om echt te luisteren naar hun teamleden, peers en anderen. Daarmee erken je dat je zelf niet alle antwoorden al weet.
 • Je gevoelens tonen: in plaats van sterk en beheerst te blijven in het openbaar, heb jij net zo goed een emotionele reactie op een gebeurtenis als ieder ander mens. Of het nu gaat om trots, verdriet, zorgen of onzekerheid. Het tonen van je emotie is geen teken van zwakte, maar juist een indicatie van authenticiteit en betrokkenheid.

In dit lastige proces van leiderschapsontwikkeling laat men zich vaak door een executive coach begeleiden.

Enkele voorbeelden van authentiek leiderschap

 • Neem bijvoorbeeld: Pieter Omtzigt wanneer hij hardop zegt dat hij burn-out is – vanwege alles wat op hem afkomt. Nu kan hij een van de grootste partijen in de Kamer worden.
 • De Celtic voetballer Griffith, als hij zegt dat hij geen penalty’s durft te nemen.
 • Of neem Jan Smit uit Volendam, die de gave heeft om altijd rustig zichzelf te blijven en zich op zijn gemak te voelen tussen massa’s mensen.
 • Of Caroline van der Plas, die zich kleedt, praat en beweegt zoals zij deed voordat ze politicus werd.

Natuurlijk leiderschap als essentiële kwaliteit

Authentiek leiderschap is geen modewoord of een trend. Net zomin als er een quick-and-dirty manier is om je authenticiteit snel te ontwikkelen. Want het is een essentiële kwaliteit, die organisaties altijd nodig hebben om te floreren.  Door echt, open en trouw te zijn aan jezelf en aan je waarden, kun je als leidinggevende een werkomgeving creëren waar mensen:

 • graag met jou in zee gaan
 • zich gemotiveerd voelen
 • zich gerespecteerd voelen om ook zichzelf te zijn

Als jij op de werkvloer authentiek bent, dan ben je daarin ook een rolmodel. Dan voelen de mensen om je heen zich veilig genoeg om zelf ook authentiek te zijn. Jij en je teamleden kunnen dan op hun best presenteren. Tel uit je winst.

Wil jij als leidinggevende volop jezelf zijn en op je best? Meer impact maken op de mensen om je heen? Lees meer over onze aanpak executive coaching, of plan een vrijblijvend 30 minuten-gesprek.

Martin Verweij, oprichter Be the Change