Een dilemma is een kwestie die speelt wanneer je verschillende keuzes hebt over hoe je kunt handelen. Je handelt dan het liefst op een manier die voor jou juist is. Bijvoorbeeld naar je persoonlijke kernwaarden:  integer, open, authentiek, betrouwbaar. Maar kan dat altijd? En hoe krijg je voor jezelf helder wat voor jou de juiste keuze is? Dilemma coaching kan je hierbij helpen.

Je hebt dagelijks te maken met dilemma’s in relatie tot je persoonlijke kernwaarden. 

Ga ik wel of niet met mijn baas in discussie? Kan ik wel of niet deze gift aannemen? Zal ik wel of niet deze medewerker ontslaan? Zal ik wel of niet met deze opdracht verder gaan? Door een dilemma scherp neer te zetten, wordt het probleem helder en komt een oplossing in zicht. Dilemma coaching is een instrument om dit professioneel aan te pakken.

Een recent eigen voorbeeld. 

Een opdrachtgever vroeg mij laatst om een training te ontwerpen. Hij zag wel iets in mijn aanpak van eerdere trainingen: innovatief en creatief. Een week later liet ik hem mijn ontwerp zien; het was creatief en ook gewaagd. Hij keurde het echter af omdat het ‘als module niet in het geheel van opleidingen paste’. Hij vroeg of ik het ontwerp wilde herzien, namelijk minder creatief wilde maken. De kwestie leek te gaan tussen a) mijn voorkeur voor een vernieuwend ontwerp versus b) de aanpassing in het groter geheel.

Ik vroeg mij af wat hier het echte dilemma was. De echte kwestie speelde eigenlijk tussen a) mijn creatieve vrijheid en b) de zekerheid van een betaalde opdracht. Hoe verhoudt zich dit tot mijn persoonlijke kernwaarden? Moet ik altijd de klant centraal stellen? Of kan het ook anders: bijvoorbeeld mezelf als centraal ijkpunt zien? In hoeverre kan ik hier integer zijn?  Uiteindelijk kon ik helaas niet anders dan deze opdracht teruggegeven.  (de opdrachtgever reageerde positief, maar dat is nu niet het hoofdpunt).

Wanneer je je afvraagt wat er nu echt speelt in een situatie, dan komt er een begin van een antwoord. Welke van mijn waarden zijn hier in het geding? Het levert op, dat je scherp krijgt waar het in essentie over gaat. 

Hoe doe je dit?

  • Neem de tijd om de verschillende voor- en tegens tegen elkaar af te wegen.
  • Check je persoonlijke kernwaarden door het Persoonlijk Waarden Assessment in te vullen.
  • Oefen in een gesprek met anderen om je dilemma te ontdekken.
  • Probeer nieuw te denken met alternatieven, waar je misschien nog niet aan had gedacht.
  • Je kunt over een kwestie individueel sparren met een coach – dilemma coaching – of in een groep in een Socratisch waardengesprek.

Wat levert het op?

Je krijgt zicht op wat er werkelijk aan de hand is, wat nu het echte probleem is. Het is ook een efficiënte werkwijze omdat je mogelijke zijwegen afsnijdt. Dilemma coaching is een onderdeel van onze persoonlijk leiderschap aanpak: we helpen we je om tot de kern van je dilemma te komen. Dat is het startpunt van verandering; Be the Change.

Herken jij ook situaties waarbij doorvragen bij dilemma’s belangrijk is en wil je hier meer over weten? Plan dan nu een vrijblijvende afspraak in.